Odvjetnički ured pruža sveobuhvatne pravne usluge u ovom području,uključujući pravno
savjetovanje i analize raznih vrsta ugovora.

Zastupamo klijente i u postupcima naknade štete,  a iz područja nasljednog prava pružamo
usluge:

– pružanja pravnih savjeta i zastupanje u ostavinskom postupku i nasljedno-pravnim
sporovima te pravne poslove savjetovanja i sastavljanja isprava za slučaj smrti, uključujući
ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, o ustupanju i raspodjeli imovine za života.