Transakcije u kojima pravno savjetujemo klijente uključuju strateška ulaganja u manjinske ili
kontrolne udjele u društvima, investicije u „start-up“ kompanije, kao i rastuća društva, u svim
fazama investicija primjenjujući različite strukture transakcija kako bi osigurali pravnu
sigurnost investicije za naše klijente.

Naš ured bavi se pravnim aspektima restrukturiranja društava, kupnje i prodaje imovine
društava, stjecanja udjela u društvima kao i dubinska ispitivanja koja su nužno povezana uz
takve transakcije.

Savjetujemo klijente o širokom spektru potencijalnih pitanja koja proizlaze iz prava tržišnog
natjecanja. Karteli, koncentracije, zlouporaba vladajućeg tržišnog položaja i pitanja
usklađenosti s regulatornim okvirom mogu proizvesti niz kompleksnih pravnih pitanja koje
naš ured pravovremeno rješava.