Odvjetnički ured pravno savjetuje klijente i pruža pravnu potporu pri prometu nekretninama i
gradnji, uključujući, pravno složenije projekte stjecanja i razvoja nekretnina za stambene i
druge potrebe kao i u stjecanju i raspolaganju nekretnina domaćih i stranih državljana te
odgovarajuće postupke dubinskog ispitivanja.

Pružamo slijedeće pravne usluge vezane uz nekretnine:

 • Pravno savjetovanje pri kupnji i prodaji nekretnina – analiza pravnog statusa,
  uključujući izvide stanja nekretnina u katastru i zemljišnim knjigama, projektno
  planiranje postupanja, sudjelovanje u pregovaranju, priprema ugovora;
 • Pravno savjetovanje i zastupanje pri reguliranju pravnog statusa nekretnina –
  analiza, prijedlozi i preporuke postupanja, zastupanje u postupcima pred katastrom
  i zemljišnim knjigama;
 • Pravno savjetovanje i sastavljanje ugovora o građenju, ugovora o opterećenju
  nekretnina;
 • Zastupanje pri izdavanju lokacijskih dozvola i dozvola za građenje;
 • Ispitivanje boniteta najmoprimaca i zakupoprimaca;
 • Sastavljanje ugovora o najmu i zakupu;
 • Due diligence – dubinsko ispitivanje statusa nekretnina;
 • Zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama.