Naplata potraživanja, posebice u vrijeme krize, ključno je za svakodnevno poslovanje
poslovnih i privatnih subjekata.

Odvjetnički ured pruža pravne usluge:

  • Pravna savjetovanja pri osiguranju i naplati potraživanja;
  • Pravne analize, savjetovanja i izrade dokumenata za osiguranje tražbina;
  • Ispitivanje boniteta protustranke;
  • Zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja.