Odvjetnički ured pruža sveobuhvatne pravne usluge prateći pravno klijente od početaka
njihovih poslovnih aktivnosti do kompleksnih međunarodnih transakcija, pravodobno i
efikasno rješavajući sve pravne aspekte poslovnih aktivnosti klijenata.

Naše pravne usluge u ovom području, među ostalim, uključuju:

 • Pravno savjetovanje, pripremanje i sastavljanje dokumentacije i provođenje postupka
  za osnivanje trgovačkih društava, podružnica ili drugih organizacijskih oblika;
 • Pravno savjetovanje, pripremanje i sastavljanje dokumentacije i provođenje postupka
  za statusne promjene trgovačkih društava;
 • Pripajanja, spajanja i podjele društava, preoblikovanje trgovačkih društava;
 • Prijenos/stjecanje poslovnih udjela u trgovačkim društvima;
 • Savjetovanje u svezi vlasničkih/upravljačkih prava u trgovačkom društvu;
 • Savjetovanje i zastupanje u svezi likvidacije trgovačkog društva;
 • Savjetovanja i priprema pravnih mišljenja;
 • Zastupanje pred sudovima, upravnim tijelima ili pred trećim stranama.