Rješavanje radno-pravnih pitanja i sporova ključno je za uspjeh i svakodnevno poslovanje
kako poslodavaca tako i radnika.

Naš ured savjetuje poslodavce i radnike u području radnog prava:

 • Pravno savjetovanje i izrada svih vrsta odluka i općih akata, uključujući ugovore o
  radu, menadžerske ugovore, pravilnike o radu, kolektivne ugovore, sporazume
  između radničkog vijeća (ili sindikata) i poslodavca, sporazume između sindikata;
 • Analiza, pravno savjetovanje i izrada svih vrsta odluka vezano uz pitanja prilikom
  preuzimanja i spajanja, te preuzimanja pogona;
 • Zastupanje stranaka u radnim sporovima;
 • Analiza, pravno savjetovanje i izrada svih vrsta odluka o otkazivanju ugovora;
 • Analiza, pravno savjetovanje i izrada svih vrsta odluka vezano uz privremeno
  zapošljavanje radnika, secondment;
 • Pomoć pri organiziranju potrebnih radnopravnih evidencija;
 • Analiza, pravno savjetovanje i izrada svih vrsta odluka za opcijska prava radnika;
 • Pravno savjetovanje vezano uz zaštitu prava radnika, diskrimaciju;
 • Savjetovanje i zastupanje u ishođenju radnih dozvola i dozvola privremenog boravka
  stranaca.