Naše parnično iskustvo omogućava nam da uspješno zastupamo naše klijente u različitim
sporovima, bez obzira radi li se o trgovačkim ili građanskim predmetima.

Također zastupamo klijente i u slijedećim postupcima:

  • Zastupanje  u postupcima priznavanja i ovrhe stranih sudskih i arbitražnih odluka u Republici Hrvatskoj;
  • Izrada ustavnih tužbi Ustavnom sudu Republike Hrvatske zbog povreda ljudskih prava
    i temeljnih sloboda, ili prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
    zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske;
  • izrada predstavki (zahtjeva) Europskom sudu za ljudska prava u Strassbourgu zbog povreda Europske konvencije o ljudskim pravima.

Naš je ured gorljivi zagovornik alternativnih načina rješavanja sporova, uključujući mirenje
i arbitražu. Međunarodne i domaće arbitraže čine rastući dio naše prakse jer klijenti traže brže
i fleksibilnije načine za rješavanje sporova.