Zahvaljujući našem iskustvu u području stečajnog prava, pomažemo našim klijentima da
identificiraju ključne probleme, odrede prioritete i resurse. Pružamo pravnu podršku
klijentima u različitim industrijama sa svim vrstama problema – i mogućnosti – koje proizlaze
iz stečajnog postupka.

  • Pravno savjetovanje i priprema potrebnih dokumenata u svezi otvaranja stečajnog
    postupka;
  • Prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu;
  • Sudjelovanje u radu odbora vjerovnika i skupštine vjerovnika;
  • Zastupanje u stečajnim postupcima;
  • Zastupanje u sporovima proizašlim iz stečajnih postupaka.