U području trgovačkog prava nije dovoljno poznavati pravna pravila, već razviti poslovni odnos
s klijentom kroz razumijevanje poslovanja i primjenu poslovno orijentiranih pravnih rješenja.

Naš ured kontinuirano pravno prati domaća i međunarodna društva kroz spektar njihovih
aktivnosti: osnivanje, svakodnevno poslovanje uključujući razne ugovore s dobavljačima i
strankama, radnicima i partnerima.

Kako bismo pravodobno i efikasno rješavali pravna pitanja za naše korporativne klijente,
naše iskustvo pokriva pravnu problematiku različitih industrija, od distribucije i maloprodaje,
farmaceutske industrije, sektora kliničkih ispitivanja, kao i građevinske industrije i nekretnina,
posebice u zemljišno-knjižnim predmetima.

Prakticiramo individualan pristup svakom klijentu, posvećujući posebnu pažnju pravnim
posebnostima njihove industrije, te implementirajući pravna rješenja i poslovne modele koji
najbolje štite interese naših klijenata.