U posebnim postupcima pred upravnim tijelima odvjetnički ured pruža slijedeće usluge:

 • Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva te
  otpustu iz / odricanju hrvatskog državljanstva;
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u upravnim postupcima izvlaštenja i povrata prava
  vlasništva na nekretninama;
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u upravnim postupcima izdavanja urbanističkih
  suglasnosti, lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, te legalizacije bespravno
  sagrađenih objekata;
 • Zastupanje pred poreznim tijelima;
 • Izrada upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima.